– Διορθώσεις όσο αφορά την εμφάνιση.
– Αλλαγή κώδικα συνδέσμων