Η EMDI διανέμεται με πιστοποίηση κώδικα (Code Signing Certificate) από την Comodo.