Οι πρώτες δοκιμές στα Windows 8 ήταν απόλυτα επιτυχημένες. Η EMDI δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα στο νέο περιβάλλον.