Παράδειγμα:

Πρέπει να αντιστοιχίσουμε τα παραστατικά με την EMDI στο server

και τους τρόπους πληρωμής