Πρώτα κατεβάζουμε το Wavosaur.exe ,πρόγραμμα που δεν χρειάζεται εγκατάσταση και μας αφήνει εύκολα να μετατρέψουμε ιδανικά την ηχογράφηση μας για το τηλεφωνικό κέντρο.

  1. Ανοίγουμε το αρχείο που θέλουμε να επεξεργαστούμε.

2. Μετατρέπουμε σε μονοφωνικό πηγαίνοντας Process -> Convert to mono -> left only

3.Αλλάζουμε δειγματοληψία σε 8000 Hz πηγαίνοντας Process -> resample -> change to – 8000

4.αλλάζουμε ανάλυση σε 16 bit process->bit depth converter->change to->16

5. Ομαλύνω την ένταση +2 db,   process->normalize->custom->2

τέλος το αποθηκεύουμε σαν wav.

 

  • Σε κάποιες περιπτώσεις Wavosaur για mp3 πρέπει να μπει στο φάκελο το lame_enc.dll