Εάν  προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό του  Let’s Encrypt  μέσω του web περιβάλλον Issabel και αποτυγχάνετε, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το ssh.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα “Problem binding to port 80: Could not bind to IPv4 or IPv6” προσπαθήστε

Μετά τη δημιουργία της πιστοποίησης μέσω ssh, μπορείτε να την ανανεώσετε εύκολα μέσω web περιβάλλον.