Εάν επιθυμείτε να ανακατευθύνετε τις παλιές σας σελίδες στο νέο opencart 2.x, προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο τέλος του .htaccess:

(το παράδειγμα είναι από virtumart σε opencart 2.2)