Στη γέφυρα της EMDI για OpenCart προσθέτουμε το κώδικα

Ρυθμίζουμε στο server ώστε να εκτελείται κάθε 10 λεπτά

 

Στην ομάδα πελατών που επιθυμούμε στη περιγραφή γράφουμε το ID του κατασκευαστή | το ποσοστό έκπτωσης.

Στο πελάτη που θέλουμε να εφαρμόζεται, στο ιστορικό προσθέτουμε ένα σχόλιο, τίτλος ομάδας πελατών κενό ποσοστό έκπτωσης. Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιείται μόνο η νεότερη γραμμή σχολίου.