Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας μέσω internet ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Χρήσιμο όταν υπάρχει πρόβλημα με τη μπαταρία του υπολογιστή και χαλάει συνεχώς η ώρα.

https://www.speed-soft.de/software/time_sync/details/download.php?language=en