* Αν χρειαστεί, ανοίγουμε το firebird.conf (συνήθως C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_3_0\)
και ενεργοποιούμε την εντολή WireCrypt (WireCrypt = Enabled).