ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση / Γενικά θέματα

Σύνδεση με σύστημα εισροών εκροών ELBIS

Οδηγίες για το πρόγραμμα εισροών εκροών ELBIS. Το παρακάτω παράδειγμα περιλαμβάνει τα πεδία: TransSeqNum GradeID Product VolumeLt MoneyEu MoneyEuClean MoneyEuVat VatPerc FpID NozzleID FinTime Price PriceClean Tank VatΝumber LicensePlate Παράδειγμα σε XML:

Κατέβασε από εδώ τη γέφυρα για σύνδεση με το ELBIS. Documents folder: ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων από το ELBIS Payment title […]

Σύνδεση με σύστημα εισροών εκροών ePUMA/ELBIS

Κατεβάζουμε από εδώ τη γέφυρα για σύνδεση. Αποθηκεύουμε/μετακινούμε το αρχείο στο φάκελο της EMDI (συνήθως C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\) Ανοίγοντας την εφαρμογή κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις: Documents folder: ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων από ePUMA/ELBIS (\ στο τέλος της διαδρομής). Payment title / EMDI ID: ο τρόπος πληρωμής όπως έρχεται από ePUMA/ELBIS και δίπλα ο […]

Ρυθμίσεις φορολογικού μηχανισμού Samtec τύπου B

Για να δουλέψει ο οδηγός τύπου Β του Samtec, σβήνουμε το αρχείο DATA.000 από τον φάκελο fmu της EMDI. Κατεβάζουμε το λογισμικού τύπου Β της εταιρίας technoran από εδώ και πάμε τις ρυθμίσεις: Για την επιτυχημένη έκδοση θέλει στο κάτω μέρος 4 γραμμές κενές:

  Εφόσον ο φορολογικός μηχανισμός είναι δικτυακός και υπάρχει ανάγκη να […]

Ρυθμίσεις φορολογικού μηχανισμού DataTEC DataSIGN τύπου B

Για να δουλέψει ο οδηγός τύπου Β του DataTEC DataSIGN, σβήνουμε το αρχείο DATA.000 από τον φάκελο fmu της EMDI. Λήψη: driver Πηγή: datatec.gr Στις ρυθμίσεις του λογισμικού τύπου Β της εταιρίας DataTEC: Στις Ρυθμίσεις EMDI –> Αγορές/Πωλήσεις –> Φορολογική σήμανση επιλέγουμε “Απλή μορφή 3 e”: και γράφουμε στα πεδία “ανάμεσα”

Στις Ρυθμίσεις […]

Αλλαγή τιμών ειδών σε γραμμές επιλεγμένου παραστατικού

Ο παρακάτω κώδικας αλλάζει τις τιμές σε όλες τις γραμμές ειδών ενός επιλεγμένου παραστατικού (στο παράδειγμα παρακάτω του 40). Η τιμή γίνεται ίση με τη τιμή αγοράς:

Η τιμή γίνεται ίση με τη τιμή πώλησης:

 

Ρύθμιση mail για office365 στο directadmin

Εμφάνιση πεδίου υπό συνθήκη και αλλαγή γραμμής – FastReport

Παράδειγμα εμφάνισης πεδίου με αλλαγή γραμμής υπό συνθήκη στο FastReport.

Επίσης μπορούμε να βάζουμε και βασικές εντολές html ενεργοποιώντας στο TfrxMemoView το AllowHTMLTags=true

Ρυθμίσεις φορολογικού μηχανισμού DATECS SBOX-III τύπου Α

Στις ρυθμίσεις του λογισμικού τύπου Α της εταιρίας Solidus: επιλέγουμε Χρήση Γραμμής Εντολών <! … > Στις Ρυθμίσεις EMDI –> Αγορές/Πωλήσεις –> Φορολογική σήμανση επιλέγουμε “Απλή μορφή 2 e”: και γράφουμε στα πεδία “ανάμεσα”

(* για την html ώστε να διαβάζει σωστά ανάμεσα στο <! >)   Τέλο, στη φόρμα που έχεις επιλέξει […]

Σύνδεση Emdi με E-food, Deliveras

Πρώτα φτιάχνουμε έναν εικονικό εκτυπωτή στα windows. Πηγαίνουμε συσκευές και εκτυπωτές–>Προσθήκη εκτυπωτή–>Κλικάρω ότι ο εκτυπωτής δεν βρίσκεται στη λίστα–>Προσθήκη τοπικού εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου με μη αυτόματες ρυθμίσεις–>Δημιουργία νέας θύρας διαλέγω local port και εδώ θα βάλω το path που βλέπει στην επιφάνεια εργασίας και να φτιάχνει ένα αρχείο test.txt (π.χ C:\Users\OFFICE 3\Desktop)   –>Κατασκευαστή Generic […]

Ρύθμιση οθόνης πελάτη Wincor Nixdorf

Ρύθμιση της ενσωματωμένης οθόνης πελάτη στα μοντέλα Ba63 Ba64 της Wincor Nixdorf (BA64_Operating_Manual_english.pdf) 1. Εγκαθιστούμε το spos.exe ή ενεργοποιούμε την επιλογή σύνδεση με συσκευές RS232 από τις επιλογές κατά την εγκατάσταση της EMDI. 2. Ρυθμίζουμε το αρχείο sposbridge.ini ακριβώς όπως παρακάτω:

3. Δίνουμε δικαιώματα EVERYONE στο φάκελο της EMDI, μέσα στον οποίο βρίσκεται εξάλλου […]

1 2 3 7