Αποθηκεύουμε στο αρχείο

το κώδικα

 

Στο αρχείο

το κώδικα

Όπου XXXXX το ID του πελάτη όπως αναφέρεται στο WHMCS και XXXXXXXXXXXXXXXXXX κωδικός ασφαλείας που παρέχεται από την SBZ.

 

Στο αρχείο

προσθέτουμε στο κάτω μέρος

παράδειγμα

 

Τέλος προσθέτουμε στο τέλος του αρχείου

τις μεταβλητές

 

Εμφάνιση των τιμολογίων στο διαχειριστικό του WHMCS

 

Εμφάνιση των τιμολογίων στο πελάτη του WHMCS