Όταν πετάει μήνυμα σφάλματος “transaction marked invalid and cannot be committed”, το πιο πιθανό είναι να φταίει ο σκληρός δίσκος, οπότε αντιγράφουμε τη βάση σε άλλο δίσκο, αλλάζοντας αντίστοιχα στην EMDI τη διαδρομή της βάσης.

Το ίδιο ισχύει και στο μήνυμα σφάλματος “cyclic redundancy check”.