Οι παρακάτω ρυθμίσεις αφορούν φορολογικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν το driver τύπου Β της MAT DocMsign.

Πρώτα εγκαθιστούμε τη τελευταία έκδοση της EMDI ή κατεβάζουμε το νέο sigmod.

Στο SignLib ρυθμίζουμε υποχρεωτικά AES key, registration ID και activation Key και απενεργοποιούμε την αποστολή παραστατικών όπως τη φωτογραφία:

Προσοχή στο Signs folder όχι κάθετος ( \ ) στο τέλος και ο φάκελος δεν μπορεί να είναι δικτυακός.

Στο φάκελο fmu που βρίσκεται στο φάκελο της EMDI θα δούμε ότι υπάρχει το αρχείο DocMPend_install.bat (δημιουργείται στο save).

Ανοίγουμε τη γραμμή εντολών (command prompt) με δικαιώματα διαχειριστή και εκτελούμε:

Ελέγχουμε το αποτέλεσμα να δούμε αν η εγκατάσταση είναι επιτυχημένη

Αν πετάξει μύνημα για το VCRuntime140.dll κατεβάζουμε από εδώ το Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable.

Τέλος ελέγχουμε αν στη διαχείριση εργασιών τρέχει η υπηρεσία