Οι παρακάτω ρυθμίσεις αφορούν φορολογικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν το driver τύπου Β της MAT DocMsign.

Πρώτα εγκαθιστούμε τη τελευταία έκδοση της EMDI ή κατεβάζουμε το νέο sigmod.

Στο SignLib ρυθμίζουμε υποχρεωτικά AES key, registration ID και activation Key και απενεργοποιούμε την αποστολή παραστατικών όπως τη φωτογραφία:

Στο φάκελο fmu που βρίσκεται στο φάκελο της EMDI θα δούμε ότι υπάρχει το αρχείο DocMPend_install.bat

Ανοίγουμε τη γραμμή εντολών (command prompt) με δικαιώματα διαχειριστή και εκτελούμε:

Ελέγχουμε το αποτέλεσμα να δούμε αν η εγκατάσταση είναι επιτυχημένη

Τέλος ελέγχουμε αν στη διαχείριση εργασιών τρέχει η υπηρεσία