Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θέλουμε να συνδέσουμε τη βάση της EMDI με κάποιο άλλο πρόγραμμα, αλλά τα πεδία δεν ταιριάζουν. Σε αυτή τη περίπτωση μπορούμε να δημιουργήσουμε στην SQL, views.

Ένα παράδειγμα για την αλλαγή των πεδίων αποθήκης:

Μπορούμε να διαβάσουμε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το νέο πίνακα:

ή να τα ενημερώσουμε: