Στην εγκατάσταση επιλέγουμε τη σύνδεση eshop με SQL server.

Φτιάχνουμε τα αντίστοιχα queries στα παρακάτω αρχεία στο φάκελο reports:

Λήψη ειδών

sync_connect_products.sql

id Κωδικός
name Τίτλος
price Αξία
notes Σημειώσεις
weight Βάρος
category Κατηγορία
vat Ποσοστό ΦΠΑ
supplierid Κωδικός προμηθευτή

Λήψη παραγγελιών

sync_connect_orders.sql

id Αριθμός παραγγελίας
date Ημερομηνία
firstname Όνομα
lastname Επίθετο
phone Τηλέφωνο
mobile Κινητό
email Email
company Επωνυμία
occupation Επάγγελμα
address Διεύθυνση
city Πόλη
zip ΤΚ
vat ΑΦΜ
taxoffice ΔΟΥ
recipient_lastname Επίθετο παραλήπτη
recipient_firstname Όνομα παραλήπτη
recipient_address Διεύθυνση παραλήπτη
recipient_zip ΤΚ παραλήπτη
recipient_area Περιοχή παραλήπτη
recipient_city Πόλη παραλήπτη
recipient_floor Όροφος παραλήπτη
recipient_mobile Κινητό παραλήπτη
recipient_phone Τηλέφωνο παραλήπτη
recipient_email Email παραλήπτη
shipping_method Τρόπος αποστολής
shipping_cost Κόστος αποστολής
payment_method Τρόπος πληρωμής
coupon_title Τίτλος κουπονιού
coupon Αξία κουπονιού
discount Έκπτωση
package_cost Αξία συσκευασίας
package_title Τίτλος συσκευασίας
doc_title Τίτλος παραστατικού

Λήψη γραμμών παραγγελίας

sync_connect_orderlines.sql

pid Αριθμός παραγγελίας
description Περιγραφή
quantity Ποσότητα
price Αξία
vat ΦΠΑ