Εγκαθιστούμε τον ODBC driver της firebird (Win32)
https://firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Ανοίγουμε τις ρυθμίσεις
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit)

και προσθέτουμε

*character SET βάζουμε πλέον utf8

 

*Ενδέχεται να μην δουλεύει η σύνδεση σε 32bit και  να πρέπει να γίνει ρύθμιση σε 64bit .

Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσουμε από την σελίδα της Firebird το 64 bit αρχείο της σε zip μορφή.

http://firebirdsql.org/en/firebird-3-0/

Το κάνουμε εξαγωγή σε ένα φάκελο και αποθηκεύουμε τον φάκελο σε μια ασφαλή θέση (έξω από τον φάκελο της EMDI π.χ)

Στις ρυθμίσεις του Firebird ODBC θα πρέπει να μπούμε στην 64bit μορφή του (Ανοίγουμε τις ρυθμίσεις από
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit))

στο πεδίο client βάζουμε το πλήρες πεδίο του  fbclient.dll που κάναμε εξαγωγή από το αρχείο zip πιο πριν .