Ένα πάρα πολύ καλό, δωρεάν, πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Λήψη: https://www.sbzsystems.com/download/cbSetup.exe

 

Πηγή: http://www.cobian.se/cobianbackup.htm
http://sourceforge.net/projects/cobianbackup/