Για την σωστή λειτουργία του driver πρέπει πρώτα στα windows να έχουν εγκατασταθεί τα:

.NET Framework 3.5 και driver για τον hp laserjet 1100 ms

           

 

Ο φορολογικός μηχανισμός της DigiNET, CARAT Sign Plus αλλά και ο AQ Sign Net συνδέεται με το Nanotax: http://www.diginet.gr/downloads

Αφού κάνετε λήψη και εγκατάσταση πρέπει να γίνουν και οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Στις ρυθμίσεις emdi:

Στη φόρμα που έχεις επιλέξει πρέπει να συμπεριλάβεις τη μεταβλητή #SUM μέσα στο “body” της html σελίδας:

Στις ρυθμίσεις Nanotax: