• Εγκατάσταση τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων
  • Συντήρηση τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων
  • Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων
  • Συντήρηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων
  • Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων δικτύου (Windows, Linux, Mac OS X)
  • Εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού (routers, firewalls, switches)
  • VPN
  • Άμεση απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη μέσω διαδικτύου
  • Τεχνική υποστήριξη με φυσική παρουσία τεχνικού στο χώρο σας
  • Συντήρηση λογισμικού