Η SBZ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ελεγχόμενης πρόσβασης προσωπικού.

Η εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Αccess Control), κρίνεται απαραίτητη για την αύξηση της ασφάλειας των κτιρίων και την παρακολούθηση και καταγραφή όλων των εισόδων – εξόδων στους χώρους  των εξουσιοδοτημένων κατόχων κάρτας πρόσβασης και όλων των επισκεπτών. Επίσης το ίδιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή και επεξεργασία των ωρών εργασίας (χρονοπαρουσίας) των υπαλλήλων με χωριστούς αναγνώστες. Υποστηρίζεται η αποθήκευση των φωτογραφιών των χρηστών κατά την πρόσβαση.

Η SBZ Systems προσφέρει το δικό της πρόγραμμα ελέγχου πρόσβασης και τους δικούς της αναγνώστες υψηλής ποιότητας.

Για να αποκτήσετε το πακέτο προγράμματος και ψηφιακών αναγνωστών, επικοινωνήστε μαζί μας!