Μελέτη και εγκατάσταση σύγχρονων voip τηλεφωνικών κέντρων με ανοιχτό λογισμικό asterix, trixbox, elastix.

  • Μελέτη με βάση το κόστος και τις ανάγκες
  • Προγραμματισμός ειδικών εφαρμογών, εκτροπών, προωθήσεων κλπ.
  • Τοποθέτηση voip server
  • Καλωδιώσεις
  • Ηχογράφηση μηνυμάτων