Με κύριο στόχο την διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών αλλά και την προστασία και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών της, η SBZ Systems εφαρμόζει πλέον σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013, που πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα QMSCERT.