Ο αριθμός D-U-N-S  είναι εννιαψήφιος και λειτουργεί ως αναγνωριστικό των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο (Data Universal Numbering System).

Είναι ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο σύστημα που αναπτύχθηκε από την Dun & Bradstreet (D&B) και το οποίο αναθέτει μοναδικούς αριθμούς πιστοποίησης ταυτότητας σε επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την ICAP.

Λόγω αλλαγής των εταιρικών μας στοιχείων, ο νέος αριθμός D-U-N-S  της SBZ IKE είναι 525030906