Στην EMDI έχουμε την δυνατότητα να εκδόσουμε πιστωτικό τιμολόγιο για να επιστρέψουμε κάποια ή όλα τα προϊόντα που τιμολογήθηκαν σε ένα τιμολόγιο πώλησης τόσο αποθεματικά όσο και λογιστικά στο εμπορικό πρόγραμμα.

Αρχικά εντοπίζουμε το τιμολόγιο για το οποίο θέλουμε να εκδόσουμε το πιστωτικό του στην Λίστα παραστατικών στο πεδίο Αγορές / Πωλήσεις στην EMDI.Εφόσον βρούμε και ανοίξουμε το τιμολόγιο πατάμε Αντιγραφή για να αντιγράψουμε το παραστατικό.

Το παραστατικό που δημιουργείται είναι όμοιο με το αρχικό τιμολόγιο, με την μόνη και σημαντική διαφορά ότι πλέον είναι συσχετισμένο με το αρχικό τιμολόγιο.Στο νέο παραστατικό που έχουμε δημιουργήσει επιλέγουμε στο είδος παραστατικού πιστωτικό τιμολόγιο όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω.

Αν επιθυμούμε να επιστρέψουμε ένα μέρος και όχι το σύνολο των προϊόντων που τιμολογήθηκαν, πολύ απλά επιλέγουμε την γραμμή του παραστατικού στην οποία βρίσκεται το προϊον που δεν επιθυμούμε να επιστρέψουμε και πατάμε δεξί κλικ – > Διαγραφή γραμμής.

Εφόσον έχουμε συμπληρώσει το είδος παραστατικού σωστά και έχουμε εξασφαλίσει ότι το νέο παραστατικό είναι σωστά συχετισμένο πατάμε καταχώρηση για να το καταχωρήσουμε.

Τέλος στην λίστα παραστατικών πλέον μπορούμε να δούμε ότι έχουμε συσχετίσει και καταχωρήσει σωστά το πιστωτικό τιμολόγιο αν ανοίγοντας την λίστα παραστατικών το τιμολόγιο για το οποίο έχουμε δημιουργήσει το πιστωτικό του έχει σκιαστεί με πράσινο χρώμα.