Η νέα έκδοση της EMDI που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα με υποστήριξη νέας βάσης δεδομένων για μεγαλύτερη σταθερότητα και λιγότερα προβλήματα σε χρήση δικτύου.
Η firebird 2.x είναι μια από τις πιο διαδεδομένες βάσεις ανοιχτού κώδικα με εξαιρετική απόδοση στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Βασικά χαρακτηριστικά της:firebird

Firebird 2.x maximum database size is effectively unlimited with the largest known database size >980 GB. Firebird 1.5.x maximum database size: 32 TB.