ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Υποστήριξη – EMDI Εμπορική διαχείριση

Απομακρυσμένη έκδοση παραστατικών

Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών αυτόματα από άλλες εφαρμογές που είναι συνδεμένες με τη βάση δεδομένων της EMDI. Η αναμονή για παραστατικά γίνεται από τις πωλήσεις που τρέχουν στο προσκήνιο. Για να γίνει αυτό φτιάχνουμε μια συντόμευση (δίνεται η δυνατότητα και στα βήματα της εγκατάστασης της EMDI): Επιλέγουμε τα παραστατικά που θα ανιχνεύει για εκτύπωση […]

Διαγραφή ειδών με μηδενική ποσότητα στη καταχώρηση παραστατικού

Η δυνατότητα διαγραφής μηδενικών ειδών (χωρίς ποσότητα) στη καταχώρηση παραστατικού ενεργοποιείται στις ρυθμίσεις: Υπάρχει η επιλογή να γίνεται και στα πρόσθετα είδη.

Τελευταία τιμή αγοράς είδους στην καταχώρηση παραστατικού

Στη δημιουργία παραστατικού όταν επιλέγουμε ένα είδος υπάρχει η δυνατότητα να μπαίνει η τελευταία τιμή που έχει αγοραστεί από τον επιλεγμένο προμηθευτή/πελάτη. Αν η τελευταία τιμή αγοράς είναι μηδενική τότε μπαίνει η τιμή αγοράς που έχουμε ορίσει στο είδος στην αποθήκη. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή πρώτα από όλα φτιάχνουμε ένα τιμοκατάλογο: Αντίστοιχα ορίζουμε […]

Last modified.: 17/07/2019 Αγορές / Πωλήσεις

Τελευταία τιμή πώλησης είδους στην καταχώρηση παραστατικού

Στη δημιουργία παραστατικού όταν επιλέγουμε ένα είδος υπάρχει η δυνατότητα να μπαίνει η τελευταία τιμή που έχει πουληθεί στον επιλεγμένο πελάτη/προμηθευτή. Αν η τελευταία τιμή πώλησης είναι μηδενική τότε μπαίνει η τιμή πώλησης που έχουμε ορίσει στο είδος στην αποθήκη. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή πρώτα από όλα φτιάχνουμε ένα τιμοκατάλογο: Αντίστοιχα ορίζουμε τη […]

Last modified.: 18/07/2019 Αγορές / Πωλήσεις

Ρυθμίσεις για την επικοινωνία Emdi παραγγελιοληψίας και Emdi restaurant.

Στην σύνδεση της Emdi παραγγελιοληψία για Andoid με την Emdi Restaurant αν έχω πρόβλημα στην επικοινωνία των συσκευών θα πρέπει να ελέγξω κάποιες από τις παρακάτω ρυθμίσεις. Να είναι ενεργοποιημένο και να τρέχει το tcpdevices.exe κάτω δεξιά όπως επίσης και να έχει ανοιχτεί η θύρα 6000 στο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί σαν server. Στις ρυθμίσεις [...]

Προσθήκη/αφαίρεση τρόπου πληρωμής

Για να προσθέσουμε έναν καινούριο τρόπο πληρωμής στην EMDI, πάμε Ρυθμίσεις–>(Αγορές/Πωλήσεις) Τρόποι Πληρωμής, ξεκλειδώνουμε από το λουκέτο, πατάμε προσθήκη + και συμπληρώνουμε: στον τίτλο μια περιγραφή και στο εξοφλημένο ναι/όχι αναλόγως αν θέλουμε η EMDI να το εκλαμβάνει ως μετρητά/πίστωση (δεν αφήνει υπόλοιπο/αφήνει υπόλοιπο). Στη σειρά μπορούμε αν θέλουμε να συμπληρώσουμε νούμερα, ανάλογα με ποια […]

Έλεγχος αντικαταβολών από αρχείο της εταιρίας courier

Στην EMDI Εμπορική Διαχείριση υπάρχει η δυνατότητα για έλεγχο αντικαταβολών από αρχείο που έχει στείλει η εταιρία courier. Αρχικά στις Ρυθμίσεις–>Αγορές/πωλήσεις μπορούμε να ορίσουμε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο πεδίο (πχ Εξόφληση Αντικαταβολής): Ακολούθως στις Αγορές/πωλήσεις, πηγαίνουμε στη Λίστα παραστατικών–>Επιλογές (3 τελείες πάνω δεξιά)–>Τροποποίηση πεδίων παραστατικών βάση αρχείου και ανοίγουμε το αρχείο. Επιλέγουμε τα πεδία, […]

Ορισμός κατώτατης τιμής είδους

Στην EMDI υπάρχει η δυνατότητα ορισμού κατώτατης τιμής πώλησης. Με αυτό το τρόπο όταν δημιουργείται παραστατικό και πάμε να αλλάξουμε τη τιμή από ένα είδος υπάρχει ενημέρωση όταν η τιμή που δίνουμε είναι κατώτερη της ορισμένης. Πρώτα από όλα δημιουργούμε ένα τιμοκατάλογο “Κατώτερη τιμή”. Τον συμπληρώνουμε στο πεδίο “Κατώτερη τιμή πώλησης”. Τέλος σε κάθε είδος […]

Σύνδεση με σύστημα εισροών εκροών ELBIS

Οδηγίες για το πρόγραμμα εισροών εκροών ELBIS. Το παρακάτω παράδειγμα περιλαμβάνει τα πεδία: TransSeqNum GradeID Product VolumeLt MoneyEu MoneyEuClean MoneyEuVat VatPerc FpID NozzleID FinTime Price PriceClean Tank VatΝumber LicensePlate Παράδειγμα σε XML:

Κατέβασε από εδώ τη γέφυρα για σύνδεση με το ELBIS. Documents folder: ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων από το ELBIS Payment title […]

Σύνδεση με σύστημα εισροών εκροών ePUMA/ELBIS

Κατεβάζουμε από εδώ τη γέφυρα για σύνδεση. Αποθηκεύουμε/μετακινούμε το αρχείο στο φάκελο της EMDI (συνήθως C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\) Ανοίγοντας την εφαρμογή κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις: Documents folder: ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων από ePUMA/ELBIS (\ στο τέλος της διαδρομής). Payment title / EMDI ID: ο τρόπος πληρωμής όπως έρχεται από ePUMA/ELBIS και δίπλα ο […]

1 2 3 22