Πλέον η EMDI Εμπορική Διαχείριση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να γίνεται αυτόματο backup των αρχείων και ρυθμίσεών σας στο Dropbox!

Απλά κατεβάστε το Dropbox (https://www.dropbox.com/downloading?src=index) στον υπολογιστή σας, συνδεθείτε και
στις ρυθμίσεις του EMDI (Γενικές–>Αντίγραφα Ασφαλείας) επιλέξτε το κουτάκι “και σε Dropbox”.