Υποστήριξη αναγνώρισης κλήσεων σε συνεργασία με το λογισμικό WhoIsCalling?. Δυνατότητα σύνδεσης με modem ή τηλεφωνικά κέντρα που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο tapi.