Η EMDI συνδέεται απευθείας με τη biblionet.gr και βρίσκει αυτόματα το βιβλίο που θέλεις μέσω ISBN ή τίτλου πολύ εύκολα.

Έτσι όταν θέλεις να περάσεις ένα βιβλίο η διαδικασία γίνεται εντελώς αυτόματα. Το μόνο που πρέπει να συμπληρώσεις είναι η τιμή πώλησης.

Πρώτα από όλα ορίζουμε τους κωδικούς της υπηρεσίας αναζήτησης ISBN.

Προαιρετικά δημιουργούμε τα παρακάτω πεδία. Αν δεν τα φτιάξουμε, τα αντίστοιχα στοιχεία μπαίνουν στην αναλυτική περιγραφή του είδους.

Τέλος, αναζητούμε το βιβλίο με το κωδικό ISBN. Αναζήτηση με ISBN: