Η EMDI συνδέεται απευθείας με τη biblionet.gr και βρίσκει αυτόματα το βιβλίο που θέλεις μέσω ISBN ή τίτλου πολύ εύκολα.

Έτσι όταν θέλεις να περάσεις ένα βιβλίο η διαδικασία γίνεται εντελώς αυτόματα. Το μόνο που πρέπει να συμπληρώσεις είναι η τιμή πώλησης.