Ετοιμάζουμε το δοκιμασμένο πρόσθετο EMDI – μεταφορές για διανομή το επόμενο τρίμηνο.
Η εφαρμογή είναι ειδική για τη διαχείριση κινήσεων, μεταφορών για εταιρίες μεταφορών, ναυτιλιακές, courier κλπ.