Πελάτες
– Κλείδωμα να μην αλλαζει το ΑΦΜ σε ήδη καταχωρημένο πελάτη. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Δεν δουλεύει το κουμπί αναίρεσης φίλτρου στην αποθήκη. Διορθώθηκε
– Τα πρόσθετα να εξαιρούνται από τις συνολικές ποσότητες. Νέα λειτουργία
– Barcodes fastreport (στις ρυθμίσεις epl) δεν δούλευε η επιλογή εκτυπωτή. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Όταν πολλές κατηγορίες κόλημα στο εικονικό πληκτρολόγιο και στην εκτύπωση. Διορθώθηκε
– Κλείδωμα να μην αλλαζει το ΑΦΜ σε ήδη καταχωρημένο πελάτη στη γέφυρα με eshop. Νέα λειτουργία
– Από πωλήσεις όταν καταχώρηση νέου πελάτη κολλάει. Διορθώθηκε
– Το μήνυμα εισαγωγής ειδών σε γραμμές παραστατικού για απογραφή δεν είναι κατανοητό. Διορθώθηκε
– Τα πρόσθετα να εξαιρούνται από τις συνολικές ποσότητες. Νέα λειτουργία
– Συνδεση αποσύνδεση παραστατικών στις πωλήσεις. Μπήκε ενημέρωση όταν είναι πολλά τα παραστατικά. Επίσης ανοίγουν όλα μαζί.

Αναφορές
– Στα συνδυασμένα (πιστωτικά) όταν είναι πολλά δεν στέλνεται στο mydata. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Κλείδωμα αλλαγής στοιχείων του χρήστη. Νέα λειτουργία

Γενικά
– courier.ini να μην αντικαθίσταται στην εγκατάσταση. Διορθώθηκε
– Πελάτης χωρίς υποχρέωση ΦΠΑ στα φπα – διορθώσεις ΦΠΑ στην εγκατάσταση.
– Στις ρυθμίσεις mydata ενδοκοινοτικές με το παλιό τρόπο αφαιρέθηκαν στις ρυθμίσεις