Πωλήσεις
– Σύνδεση με τερματικά καρτών

Αναφορές
– Αλλαγή τρόπου διόρθωσης απόκλισης συνόλου ΦΠΑ στο myDATA
– Ενημερωτικό μήνυμα στο myDATA ότι δεν έχει ρυθμιστεί ο τρόπος πληρωμής
– Διόρθωση αυτοπαράδοσης στο myDATA

Γενικά
– Εμφάνιση πωλήσεων στο demo. Στη βασική έκδοση έγιναν πιο απλά τα κουμπια
– “apouhkh”.”Omada” integer