Πωλήσεις
– Διόρθωση αρνητικού προσήμου σε φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Α
– Επιλογή ΦΠΑ μόνο από προκαθορισμένα

Ρυθμίσεις
– Κλείδωμα αλληλοεξαρτώμενων μηνυμα ότι ξεχάστηκε

Γενικά
– Επαναδόμηση S πριν την αποστολή στο esend