Πωλήσεις
– Σε πλήρη έκταση στην επιλογή είδους στις γραμμές, να επιλέγεται όλη η γραμμή. Νέα λειτουργία
– Στρογγυλοποίηση μετά την έκπτωση σε παραστατικό στη μαζική από κάτω
– Προσθήκη πεδίων εισαγωγής, Τόπος Αποστολής, Τόπος Φόρτωσης, Αριθμός Οχήματος, Τρόπος Αποστολής και Σκοπός Διακίνησης

Αναφορές
– http/1.1.401 Unauthorized στο mydata. Μπήκε μήνυμα ότι δεν εχουν μπει σωστοί κωδικοί
– Παρακρατήσεις ανά γραμμή στο myDATA

Ρυθμίσεις
– Fr3 στις custom επιλογές – προσοχή μόνο το όνομα αρχείου χωρίς τη γλώσσα. Νέα λειτουργία
– Στο φάκελο του tapi στο τέλος /. Διορθώθηκε
– Δημιουργία shortcuts με delay. Νέα λειτουργία
– Δυνατότητα αφαίρεσης προθεμάτων που έρχονται από αναγνώριση κλήσης για καλύτερη σύγκριση. Νέα λειτουργία