Αποθήκη
– Μαζική μεταβολή ειδών με τίτλο ΦΠΑ. Νέα λειτουργία
– Τίτλος ΦΠΑ στη λίστα ειδών. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Χειροκίνητη επιλογή συντελεστή ΦΠΑ στις γραμμές

Αναφορές
– Αποστολή διαφορετικών βάσεων myDATA. Νέα λειτουργία
– Επαναφορά επιλογής Σύνολα γραμμών

Επικοινωνία/Συντήρηση
– Νέα δυνατότητα χρήσης διαφορετικών βάσεων

Ρυθμίσεις
– Αντιγραφή πεδίων στο πρόχειρο με δεξί κλικ. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Προεπιλογη ελλαδα στην εγκατάσταση ελληνικών