Πωλήσεις
– Στην εκτύπωση με λοιπές χρεώσεις ο ΦΠΑ είναι λάθος. Διορθώθηκε
– Διόρθωση λοιπών χρεώσεων
– Μόνο ΦΠΑ η έκτπωση στο παραστατικό δείχνει 100%. Διορθώθηκε
– Όταν δεν υπάρχει QR code δεν εμφανίζεται πια
– Στο import παραστατικών από excel δεν δουλευουν τα 4 τελευταία πεδία. Διορθώθηκε
– Χωρίς ΦΠΑ παραστατικό κάποιες φορές δεν πέρναγε από επιλογή είδους η αξία. Διορθώθηκε
– Διόρθωση επαναυπολογισμού παραστατικών με λοιπές χρεώσεις, κρατήσεις

Αναφορές
– Όταν αποστέλλονται στοιχεία σε πάροχο απενεργοποιήθηκε το άθροισμα γραμμών
– Διόρθωση λοιπών χρεώσεων στις αναφορές εσόδων εξόδων
– Τίτλος παραστατικού για το πάροχο
– Timestap στις αναφορες, σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται σαν text. Διορθώθηκε
– Βελτίωση μηνυμάτων myDATA
– 8.7 myDATA ενημέρωση
– Κρατήσεις με αρνητικό πρόσημο στο myDATA

Ρυθμίσεις
– Όταν κλείσιμο ερώτησης για τις αλληλοεξαρτώμενες αγνόηση
– Η συμπλήρωση ΑΦΜ του πελάτη γίνεται αυτόματα μέσω ελέγχου άδειας

Γενικά
– Όταν ανοίγουν τα προγράμματα με mstrgrid και η ημερομηνία στα windows είναι ορισμένη να φαίνεται ολόκληρη βγάζει λάθος. Διορθώθηκε
– Προκαθορισμένες φόρμες με QR
– Σύνδεση με πάροχο timologisi.online