Πελάτες
– Υποστήριξη xlsx σε εξαγωγή. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Πρόβλημα μπάρας (υψος εκεί που είναι οι επιλογές ορισμός περιόδου κλπ) ενώ πελάτες σε υψηλή ανάλυση. Διορθώθηκε
– Υποστήριξη xlsx σε εξαγωγή. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Δεξί κλικ στις γραμμές παραστατικού να φύγει όταν είναι κλειδωμένο “ορισμος γραμμων βάσει κωδικου είδους”. Διορθώθηκε
– Η μεταβλητή παραστατικού #YPO εμφανιζοταν όταν δεν γινοταν χρήση. Διορθώθηκε
– Στο σχολιο πωλήσεων console και στην εκτύπωση ή html. Νέα λειτουργία
– Υποστήριξη xlsx σε εξαγωγή. Νέα λειτουργία
– Το εικονίδιο κάτω δεξιά να μην φαίνεται σε κανονική λειτουργία. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Υποστήριξη xlsx σε εξαγωγή. Νέα λειτουργία
– Το εικονίδιο κάτω δεξιά να μην φαίνεται σε κανονική λειτουργία. Διορθώθηκε
– 04.Γραμμές παραστατικών σύνολα ΦΠΑ. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Υποστήριξη xlsx σε εξαγωγή. Νέα λειτουργία
– Ενσωμάτωση ρυθμίσεων parking