Πελάτες
– Όταν στην αναλυτική περιγραφή το περιεχόμενο είναι σαν csv διαχωρισμένο με | τότε εμφανίζεται επεξεργάσιμος πίνακας. Νέα λειτουργία
– Εφόσον ο πελάτης δεν έχει παραστατικά επιτρέπεται η αλλαγή ΑΦΜ. Νέα λειτουργία
– Εφόσον ο πελάτης δεν έχει παραστατικά επιτρέπεται η αλλαγή ΑΦΜ μέσω γέφυρας eshop. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Από τη λίστα επανεκτύπωση στην ερώτηση αν θα στείλει σε άλλο email αν πατήσεις x ήταν σαν ακύρωση. Διορθώθηκε
– Αποστολή παραστατικού αντί για επισυναπτόμενο pdf  σε html ολόκληρο το email. Νέα λειτουργία
– Σε κάποια λεκτικά παραστατικών  με μικρές λέξεις η συντομογραφία δεν ήταν σωστή με αποτέλεσμα να μην μπαίνει δίπλα η ημερομηνία. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Αναλυτικό φίλτρο στις προσαρμοσμένες αναφορές. Νέα λειτουργία
– Δυνατότητα αποθήκευσης αναφορών σε html. Νέα λειτουργία
– Εμφάνιση φωτογραφιών στις προσαρμοσμένες αναφορές. Νέα λειτουργία

Parking
– Δυνατότητα επιλογής τρόπου πληρωμής. Νέα λειτουργία
– Δυνατότητα επιλογής παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Επιλογή υπηρεσιών πριν ή μετά. Νέα λειτουργία