Αναφορές
– Διόρθωση φόρου διαμονής σε myDATA
– myDATA εμφάνιση όλων των λαθών
– Αποστολή μόνο ενός παραστατικου σε πάροχο όταν δοκιμή
– Στο πάροχο να μην στέλνονται μαζικά παραστατικά. Διορθώθηκε
– Αποθήκευση προιόντων σε html στις αναφορές. Νέα λειτουργία
– Φωτογραφίες στις αναφορές. Νέα λειτουργία
– Οι λιανικές στο πάροχο μισή μονάδα. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Χωρίς τροποποίηση στο συγχρονισμό custom πεδίου δεν δουλεύει . Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Επιλογή αντιγραφής μόνο στα κενά πεδία στις λίστες. Νέα λειτουργία