Αποθήκη
– Μαζική αλλαγή τιμής αγοράς. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Αυτόματα ένα ένα παραστατικό στο myDATA. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Στην επανεκτύπωση παραστατικού από τη λίστα παραστατικών σε κάποιες περιπτώσεις τα υπόλοιπα ήταν λάθος. Διορθώθηκε

Γενικά
– Διόρθωση αποθήκευσης χαρακτήρα αλλαγής γραμμής στα ini