Πελάτες
– Φίλτρα πολλαπλών επιλογών πλάτος μεγαλώνει κάθε φορά που ανοίγει το πρόγραμμα. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Φίλτρα πολλαπλών επιλογών πλάτος μεγαλώνει κάθε φορά που ανοίγει το πρόγραμμα. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Επαναφορά συστήματος υπολογισμού διαθεσιμοτήτων

Συγχρονισμός
– Με βάση κωδικό είδους και πελάτη κόλαγε σε νέα καταχώρηση. Διορθώθηκε
– Επαναφορά συστήματος υπολογισμού διαθεσιμοτήτων