Αποθήκη
– Στα φίλτρα κατηγοριών φιλτράρει και τις δευτερεύουσες κατηγορίες. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Έλεγχος παραστατικού για το αν έχει ανέβει στο myDATA ή στο πάροχο. Νέα λειτουργία
– Έλεγχος στη λίστα παραστατικών αντικαθίσταται από το φίλτρο όταν δεν χρειάζεται
– Έλεγχος ΑΦΜ σε νέο παραστατικό προκαθορισμένο
– Έλεγχος πιστωτικών ή ακυρωτικών κατά τη καταχώρηση παραστατικών ρυθμισμένων σε mydata. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Έλεγχος ΑΦΜ σε νέο παραστατικό προκαθορισμένο

Γενικά
– Διόρθωση κλειδώματος εμφάνισης σε περίπτωση οθονών και όχι απομακρυσμένης σύνδεσης

Stock
– Δυνατότητα αλλαγής τιμής με ΦΠΑ. Νέα λειτουργία
– Ορισμός προσαρμοσμένου πεδίου όταν αλλαγή τιμής ή ποσότητας. Νέα λειτουργία