Πωλήσεις
– Στη λίστα παραστατικών να γίνεται αναζήτηση και στα 5 προσαρμοσμένα πεδία. Διορθώθηκε
– Esend έλεγχος παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Αλλαγή τρόπου δημιουργίας htm2pdf.ini
– Υπολογισμός διαθεσιμοτήτων και υπολοίπων μέχρι τη τρέχουσα ημερομηνία στην καταχώρηση μεταγενέστερου παραστατικού

Ρυθμίσεις
– Ορισμός τροποποίησης ειδών στη σύνδεση e-shop δεν είναι τσεκαρισμένο

Επικοινωνία/συντήρηση
– Επαναυπολογισμός υπολοίπων πελατών