Πωλήσεις
– Έλεγχος στο esend με διαχωριστικό |. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Στην αποθήκευση των αναφορών σε excel αφαιρέθηκε η λειτουργία formulas. Διορθώθηκε

Συγχρονισμός
– Διόρθωση συγχρονισμού βάσει κωδικών είδους, πελατών