Πωλήσεις
– Βελτιστοποίηση κλειδώματος περιγραφής βάσει δικαιωμάτων

Συγχρονισμός
– Στην αποστολή προσαρμοσμένων πεδίων όταν δεν υπήρχε είδος στην απομακρυσμένη βάση ο συγχρονισμός σταμάταγε. Διορθώθηκε
– Αφαιρέθηκε η λειτουργία αμφίδρομου συγχρονισμού. Τώρα γίνεται το ίδιο με πολλαπλές καταχωρήσεις