Πελάτες
– Μαζική μεταβολή ταυτόχρονα 4 προσαρμοσμένων με πολλαπλή επιλογή. Νέα λειτουργία
–Αναζήτηση σε προσαρμοσμένα πεδία πολλαπλών επιλογών

Αποθήκη
– Μαζική μεταβολή ταυτόχρονα 2 προσαρμοσμένων με πολλαπλή επιλογή. Νέα λειτουργία
–Αναζήτηση σε προσαρμοσμένα πεδία πολλαπλών επιλογών

Πωλήσεις
– “.” = “. ” και “,¨=”, ” στο σχόλιο πωλήσεων στην εκτύπωση. Νέα λειτουργία