Πελάτες
– Όταν στο tapi log είχε στο κάτω μέρος κενά δεν λειτουργούσε. Διορθώθηκε
– Παλαιότητα πρόβλημα στη λίστα παραστατικών πελάτη όταν δεξί κλικ. Διορθώθηκε
– Δεν ανοιγει η αναζήτηση custom πεδίων προκαθορισμένα
– Στην αναζήτηση προσαρμοσμένων πεδίων αναζήτηση με αλφαριθμητική σειρά αγνοώντας πεζά κεφαλαία

Αποθήκη
– Δεν ανοιγει η αναζήτηση custom πεδίων προκαθορισμένα
– Στην αναζήτηση προσαρμοσμένων πεδίων αναζήτηση με αλφαριθμητική σειρά αγνοώντας πεζά κεφαλαία

Πωλήσεις
– Όταν στο tapi log είχε στο κάτω μέρος κενά δεν λειτουργούσε. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Να βλέπει ο κάθε χρήστης συγκεκριμένες αναφορές. Νέα δυνατότητα
– Όταν ανοιγει αναφορά απο συντόμευση απενεργοποιημένη επιλογή και επεξεργασία αναφοράς

Ρυθμίσεις
– Όταν στο tapi log είχε στο κάτω μέρος κενά δεν λειτουργούσε. Διορθώθηκε

Συγχρονισμός
– Στις ρυθμίσεις αποθήκης η επιλογή “σε παραστατικά” δεν δουλεύει στην αποστολή διαθεσιμοτήτων. Διορθώθηκε