Πελάτες
– Όταν μη τσεκαρισμένα “στοιχεια από το διαδίκτυο” παραμένει η εμφάνιση κουμπιών αλλά δεν γίνεται αυτοματοποιημένα η αναζήτηση από τις πωλήσεις
– Διόρθωση αναζήτησης με προσαρμοσμένα πεδία συνδυαστικά

Αποθήκη
– Όταν μη τσεκαρισμένα “στοιχεια από το διαδίκτυο” παραμένει η εμφάνιση κουμπιών αλλά δεν γίνεται αυτοματοποιημένα η αναζήτηση από τις πωλήσεις
– Διόρθωση αναζήτησης με προσαρμοσμένα πεδία συνδυαστικά