Πελάτες
– Κεφαλαίο το πρώτο γράμμα στα custom πεδία

Αποθήκη
– Κεφαλαίο το πρώτο γράμμα στα custom πεδία

Πωλήσεις
– Όταν δεν βρίσκει το είδος στις πωλήσεις και ζητάει νέο είδος να κάνει άλλο beep. Νέα λειτουργία
– Εξαίρεση ειδών με μηδενική έκτπωση και με τη μεταβλητή #PFK. Νέα λειτουργία
– Πωλήσεις insert αυτόματη καταχώρηση παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Σε μη λειτουργία φορολογικού, χωρίς σήμανση λόγω βλάβης. Νέα λειτουργία
– Log στο bridge ωστε να ξερουμε αν εχουν ανεβει επιτυχως οι ποσότητες

Αναφορές
– Βελτίωση αυτόματης συμπλήρωσης επεξεργασίας αναφοράς με δυναμική συμπλήρωση όλων των πεδίων. Νέα λειτουργία
– Διόρθωση αναφοράς 13.parking-συνδρομες

Ρυθμίσεις
– Αλλαγή ρυθμίσεων shopify
– Οργάνωση ρυθμίσεων eshop

Parking
– Μετάφραση στα Αγγλικά

Stock
– Μετάφραση στα Αγγλικά

Activity
– Μετάφραση στα Αγγλικά